Kompisföreningen Rastlös är en ideell, politiskt och religiöst obunden ideell förening, utan vinstdrivande syfte. Föreningen har en styrelse vars medlemmar väljs på föreningens årsmöten. Föreningen är registrerad hos Skatteverket, och har stadgar och organisationsnummer. Vår förening drivs på ett modernt och effektivt sätt, fri från onödig administration. Information om aktiviteter sker via vår hemsida.

pdfStadgar_191019.pdf

I föreningen kommer du att möta många människor med olika bakgrunder, intressen och yrken. Vad som är gemensamt för oss alla är en positiv livssyn, nyfikenhet, en vilja att bygga upp varaktiga vänskapsband och till en aktiv stimulerande fritid. Det centrala i föreningens verksamhet är aktiviteter av olika slag. Medlemmarna tar själva initiativ till aktiviteterna, och andra medlemmar får möjlighet att pröva på nytt. Framför allt ges möjlighet till trevligt sällskap, och att lära känna andra under trevliga och intressanta former.

Alla är singlar vid inträdet i föreningen, skulle förhållandena ändras är man välkommen även i fortsättningen.

Medlemmarnas integritet är väl skyddad. Uppgifter om telefonnummer och e-postadress lämnas inte ut. Medlemmen väljer själv om han/hon vill lämna ut dessa uppgifter till andra medlemmar.

Ett medlemskap i Kompisföreningen Rastlös ger möjlighet att komma med i ett väl fungerande kompisgäng och tillsammans gå på t.ex. promenader, fikaträffar, opera/teater, restauranger, after work och andra aktiviteter. Medlemskapet kostar 200 kronor per år. Du får möjlighet att vid första aktiviteten stämma möte med en person som varit medlem ett tag. Han/hon introducerar dig för de andra medlemmarna och förklarar lite hur saker och ting fungerar i föreningen. På detta sätt hoppas vi att du får en bra start i ditt nya nätverk.

Den snabbaste vägen till en ny gemenskap är att klicka här, och fylla i formuläret. Vi kontaktar dig så snart vi kan.