Integritetspolicy föreningen Ung och Rastlös, org.nr: 866601-6467

Syftet med föreningen Ung och Rastlös (Kompisföreningen Rastlös) är att ge sina medlemmar fler möjligheter till en aktiv fritid och gemenskap med andra.

För att kunna kontakta medlemmar samt hantera föreningens medlemsregister behöver föreningen bearbeta vissa personuppgifter. Personuppgifterna behandlas i syfte att tillhandahålla olika aktiviteter för våra medlemmar. Personuppgifterna som behandlas av föreningen består av namn, kontaktuppgifter och andra personuppgifter som ges av blivande medlem i samband med medlemsansökan.

I samband med vissa aktiviteter har föreningen behov av att dela med sig av medlemmars kontaktuppgifter till exempelvis festarrangörer, både interna och externa. Personuppgifter raderas i och med att medlemskap upphör. Medlem kan när som helst kontakta föreningen för att korrigera eller radera personuppgifter.

Medlem har rätt att registrera ett klagomål hos Datainspektionen beträffande Ung och Rastlös behandling av deras personuppgift.